Vår besöksadress är:
Furuvägen 5, Finntorp Nacka

Postadress är:
Box 736, 131 24 NACKA

Telefon 08-716 59 05

Mail: info@betong-teknik.se

Arbetsledning

Anders Eklund

anders@betong-teknik.se

070-8266914

OFFERTER / Kalkyl

Claes Eklund

claes@betong-teknik.se

073-4320702

EkoNOMI

Malin Eklund

malin@betong-teknik.se

070-4590019