Vår adress är:


Betongteknik i Nacka AB

Furuvägen 5

131 37 NACKA

Telefon 08-716 59 05

Mail: info@betong-teknik.se

Arbetsledning

Anders Eklund

anders@betong-teknik.se

070-8266914

OFFERTER / Kalkyl

Claes Eklund

claes@betong-teknik.se

073-4320702

EkoNOMI

Malin Eklund

malin@betong-teknik.se

070-4590019